Hailey Smith #4

Team: 14U White

Position: INF, OF

  • Home Town: Oshkosh
  • School: Oshkosh West High School
  • Grade: 9